ورود کاربر
یک شنبه 29 مرداد 1396

مکان کنونی شما در سایت

مشاهده خبر
استفاده از نخبگان اصفهانی از رویکردهای مرکز اصفهان‌شناسی در سال 96
21 فروردين 1396

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:
استفاده از نخبگان اصفهانی از رویکردهای مرکز اصفهان‌شناسی در سال 96
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان استفاده از نخبگان اصفهانی را یکی از رویکردهای مرکز اصفهان‌شناسی در سال 96 عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، مهرداد کاظمی با اشاره به رویکردهای مرکز اصفهان‌شناسی و خانه ملل گفت: رویکرد جامع مرکز اصفهان‌شناسی و خانه ملل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان باید به سمت آموزش مباحث تاریخی، هنر، صنایع و آداب ورسوم اصفهان حرکت کند.
وی با اشاره به برنامه‌های سال 1395 مرکز اصفهان‌شناسی و خانه ملل و رویکرد این مرکز در سال جدید افزود: توجه به مباحث معماری و شهرسازی و پرداختن مرکز اصفهان‌شناسی و خانه ملل به این دو مقوله حائز اهمیت است که در دو سال اخیر شاهد توجه بیشتر به این دو مبحث بوده ایم.
معاون فرهنگی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان جذب نخبگان و گردهمایی آنان در این مرکز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این کار که توسط مرکز اصفهان‌شناسی و خانه ملل انجام گرفته قابل تقدیر بوده که این امر موجب توجه به آرای نخبگان برای فعالیت‌های محلی می‌شود که در شهرهای خاص این آرا صورت اجرایی به خود می‌گیرد.
کاظمی با اشاره به تشکیل دپارتمان‌‌های مختلف معماری، شهرسازی، فرهنگ عامه و دپارتمان ویژه لهجه اصفهانی، خاطرنشان کرد: جلسه ویژه‌ای به منظور شکل‌گیری تعاملات با رویکرد جدید و تصمیم‌گیری جدی در شهرداری اصفهان تشکیل شده که منتظر فراهم‌سازی زیرساخت‌های مورد نظر هستیم.


96/1/21

کلیدواژه : مرکز اصفهان شناسی و خانه ملل