ورود کاربر
پنج شنبه 3 فروردين 1396

مکان کنونی شما در سایت

مشاهده خبر
آشنایی با سند راهبردی (91-95)
7 مهر 1393

مدیریت استراتژیک یک ضرورت
- با نگاهی دقیق به مفهوم مدیریت استراتژیک می توان به ضرورت استفاده از آن پی برد. توجه به تغییرات محیطی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم به کارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته معلوم می کند. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست. - مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر ، جامع نگر و اقتضایی راه حل بسیاری از مسائل سازمان های امروزی است. پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان درکی است که مدیران از سایر سازمان های مشابه، نیازها، نحوه توزیع خدمات و سیاست های کلان موجود در خصوص مخاطبین دارند و این عوامل تعیین کننده ی موفقیت های مورد نظر در هر مجموعه می باشد، لذا یکی از مهمترین ابزارهایی که سازمان ها برای حصول موفقیت در آینده می توانند از آن بهره بگیرند" مدیریت استراتژیک " خواهد بود.
دانلود فایل

فرهنگ شهر 1

1.51MB .pdf


کلیدواژه : سازمان فرهنگی تفریحی - مدیریت استراتژیک - سند راهبردی