• ساعت : ۱۳:۳:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ 
  • کد خبر : ۳۹۸۵
راه اندازی سامانه «هرشهروند؛یك داوطلب» در آینده نزدیك
مرتضی رشیدی در حاشیه همایش «مهر بی منت» که به مناسبت روز جهانی کار داوطلبانه و با همت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان و همکاری سازمان هلال احمر کشور انجام شد اظهار داشت: مشارکت شهروندان در اداره امور شهر مهمترین زمینه مشارکت قلمداد می شود و این نوع مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است و می تواند زمینه «شهروند فعال» را فراهم کند و شهر زیست پذیر را مهیا سازد.

وی با بیان اینکه مفهوم مشارکت می تواند مسئولیت پذیری و مسئولیت جویی را در بین شهروندان ایجاد کند ادامه داد: شهروندان با مشارکت در امور شهری می توانند به شبکه ای از روابط وصل شوند که از زمان تصمیم گیری تا به ثمر رسیدن اهدفشان در شبکه ارتباطات اجتماعی زمینه افزایش عزت نفس، تعامل و تعلق اجتماعی در بین ایشان افزایش می یابد.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه مشارکت به معنای عام همواره از دیرباز با زندگی انسان پیوند داشته است اظهار داشت: مدیریت شهری با تشویق و مشارکت مردم در اداره امور شهر همواره سعی داشته است از نیازها و خواسته های شهروندان آگاهی پیدا کند و با واگذاری امور به مردم و گسترش فضاهای فرهنگی، اجتماعی و آموزش فرهنگ شهروندی به بهره وری از امکانات اجتماعی در شهر یاری رساند تا در نهایت شهری زیست پذیر برای شهروندان فراهم شود.

وی با تاکید بر نقش تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در توسعه فرهنگ مشارکت جویی در بین شهروندان گفت: معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان همواره با نقش حمایت مادی و معنوی از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد به دنبال همکاری فعال و گسترده شهروندان در تحقق خواسته هایشان بوده است تا مردم با مشارکت اجتماعی هویت شخصی و اجتماعی خویش را بپرورانند و بتوانند برای ارتقای عدالت اجتماعی تلاش کنند.

رشیدی با اشاره به همایش «مهربی منت» که با همکاری سازمان هلال احمر کشور برگزار شد تصریح کرد: در راستای تحقق فرهنگ مشارکت جویی و تبیین اهداف کار داوطلبانه و تکریم و ارج نهی از نهادهای مدنی در شهر زیست پذیر این همایش به همت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان برای اولین بار برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه کار داوطلبانه به عنوان نمادی از فرهنگ مشارکت جویی در جوامع توسعه یافته در اولویت امور قرار دارد اظهار داشت: مشارکت اجتماعی را می توان فرایند سازمان یافته ای دانست که در آن افراد جامعه به صورت آگاهانه، داوطلبانه و جمعی با درنظر داشتن هدف های معین و مشخص فعالیت می کنند که نمود عینی مشارکت در انجمن ها، تشکل ها، سازمان های مردم نهاد غیردولتی است.

رشیدی با تاکید بر مسئولیت جویی از دوران کودکی و نوجوانی اعلام کرد: معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در راستای ترویج و توسعه فرهنگ کار داوطلبانه مجموعه کتابهای کودک با عنوان «مهربانی های ریزه میزه» در گروه های سنی الف،ب و ج تهیه کرده است که به زودی منتشر خواهد شد و در مدارس شهر توزیع می شود.

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با اشاره به پیامدهای مثبت تقویت تعامل سازنده برقرار شده بین معاونت مذکور با سمن های فعال تصریح کرد: این تعامل می تواند منجر به بسط توانمندی های شهروندان شود و حس تعلق اجتماعی شهروندان به شهر و زندگی شهری را ارتقا دهد. تقویت حس اعتماد اجتماعی شهروندان به مدیریت شهری و شهرداری و حس همکاری میان شهروندان و مدیریت شهری و تقویت سازو کارهای جامعه مدنی از طریق تفویض وظایف به شهروندان از دیگر نتایج مثبت تعامل و همکاری بین دو نهاد مذکور خواهد بود.

وی با اشاره به راه اندازی سامانه «هرشهروند؛یک داوطلب» در آینده نزدیک اظهار داشت: راه اندازی این سامانه می تواند ارتباط مستقیم شهروندان در مشارکت جویی را فراهم کند و شهروندان به صورت داوطلبانه در امور شهری حضور فعالانه داشته باشند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0