سه‌شنبه, 6 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۴:۲۸:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ 
  • کد خبر : ۲۸۷۷
"كلاس شهر" طرحی ویژه پایه های اول تا سوم دبستان
کلاس شهر با آموزه های غیرمستقیم و لذت بخش، آموزش های شهروندی را  به پایه های اول تا سوم دبستان منتقل می کند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه آموزش و پرورش و شهرداری با یکدیگر اهداف مشترکی دارند، گفت: کلاس شهر با آموزه های غیرمستقیم و لذت بخش، آموزش های شهروندی را  به پایه های اول تا سوم دبستان منتقل می کند.

محمد عیدی با بیان اینکه تحقق به‌زیستیِ فرهنگی جز با هم افزایی و کُنش متقابل دستگاه ها و نهادهای مردم نهاد میسر نمی شود، گفت: ما در فرآیند دیپلماسی شهری به این نتیجه رسیدیم که برای تحقق اهداف فرهنگی و اینکه بتوانیم شهر فرهنگی را محقق کنیم باید در فرآیند تعاملی با دیگر دستگاه ها و نهادهای مردمی همکاری و هم کُنشی کنیم و برکات این هم کنشی حداقل این است که اقدامات هم را خنثی نمی کنیم.

وی افزود: تمام تلاش معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بر این است که در قالب تفاهم نامۀ همکاری با سایر دستگاه ها و نهادهای مردمی اقدام کند و تفاهم نامه شهرداری با اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اولین تفاهم نامه نبوده و آخرین هم نخواهد بود، پیش از این تفاهم نامه با سازمان بهزیستی و سازمان زندان ها برقرار شده و در آینده نیز با اصناف و وزارت امور خارجه نیز تفاهم نامه خواهیم داشت.

معاون فرهنگی شهردار اصفهان اظهار کرد: آموزش و پرورش یک ظرفیت بسیار گسترده است و مخاطبان ما در حوزه شهروندی تحت آموزش این دستگاه هستند و همۀ آنها همراه با خانواده هایشان شهروندان شهر اصفهان بشمار می روند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش و شهرداری با یکدیگر اهداف مشترکی دارند به‌خصوص در حیطۀ به‌زیستیِ فرهنگی در شهر، و تعالیم ما با سیاست های آموزش و پرورش قابلیت انطباق دارد، ادامه داد: ما به این نتیجه رسیدیم که از طریق برنامه هایی که به استقبال مردم می رود همراه با آموزه های غیرمستقیم و لذت بخش خصوصاً برای پایه های اول تا سوم دبستان بهتر می توانیم آموزش های شهروندی را منتقل کنیم؛ با همین اهداف تقریباً یکصد اجرای کلاس شهر را به صورت پایلوت داشتیم که بر مبنای آن و با ایجاد تیم کارشناسی و همکاری آموزش و پرورش ادامه یافت که حاصل آن هم کتابی به نام "کلاس شهر" است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تصریح کرد: کلاس شهر با حضور خانواده های کودکانِ پایه اول تا سوم دبستان برگزار می شود که به این ترتیب چرخه و زنجیرۀ ارزش ایجاد می کند.

عیدی ابراز امیدواری کرد که ضریب تاثیر این آموزش های غیرمستقیم و لذت بخش بالا رود تا اصفهان شهروندان موفقی داشته باشد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0