سه‌شنبه, 6 اسفند 1398
  • ساعت : ۱۵:۱۲:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ 
  • کد خبر : ۲۸۹۵
تلاش برای تحقق بهزیستی و نشاط فرهنگی
محمد عیدی بر تلاش به منظور تحقق بهزیستی فرهنگی و نشاط فرهنگی تاکید کرد.

معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تاکید دارد: بهزیستی فرهنگی یعنی توافق بر اهداف و به این منظور باید دست در دست یکدیگر داده و سمفونی واحدی را در اصفهان اجرا کنیم و نشاط فرهنگی نیز به این معنا است که ما بتوانیم از این توافق جامعه ای داشته باشیم که فرهنگ را بازتولید کند و مصرف کنندۀ فرهنگ نباشد و امیدواریم جامعه ای مولد بار بیاوریم.

نخستین جلسه آموزشی و توجیهی کلاس شهر همزمان با هفته ملی کودک به میزبانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان در هنرسرای خورشید اصفهان برگزار شد.

در این جلسه احمد رضایی رئیس اداره توسعه فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه مفاهیم شهروندی چطور باید به دانش آموزان منتقل شود، اظهار کرد: کلاس شهر یک طرح آموزشی بود که سال قبل درسی با همکاری مدیریت شهری و اداره آموزش و پرورش استان شکل گرفت و از طریق روش های خلاق تدریس با ورود در مدارس و با همکاری اولیا در مدارس برگزار و بعد به اعضای شورای شهر ارائه شد تا به عنوان روش تدریس در مدارس مطرح شود و وقتی مدیریت شهری پذیرفت آن را با همکاری یک تیم دانشگاهی در چند مدرسه به صورت پایلوت شروع کردیم و نتیجه آن کتابی در 330 صفحه شده که "کلاس شهر" نام دارد و درطول شش ماه نگارش آن به طول انجامید.

وی با بیان اینکه کلاس شهر یکسال کاری زمان بُرده و کارشناسی شده است، افزود: ما در حوزه مفاهیم شهروندی هیچ تفکیکی بین آموزش و پرورش و مدیریت شهری قائل نیستیم و اگر بتوانیم در پرورش شهروندان خوب تلاش کنیم شهر اصفهان شهر بهتری خواهد بود.

وی گفت: کتاب کلاس شهر به تعداد مدارس آماده شده و یک کتاب ناتمام بوده که هر هفته تدریس و قرار است با ایده های معلمان کامل شود. این کتاب ابتدا به صورت پایلوت در 40 کلاس اول ابتدایی اجرا شده و نقاط قوت و ضعف آن شناسایی و سال آینده در تمام کلاس های اول شهر اصفهان تدریس خواهد شد.

 

توسعه پایدار باید با معیارهای زیست بومی همخوان باشد

معاون فرهنگی شهردار و رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان نیز با بیان اینکه تمام شهرهای توسعه یافته با هدف دستیابی به توسعه پایدار تلاش کرده اند و توسعه پایدار باید با معیارهای زیست بومی همخوان باشد، گفت: در فرآیند توسعه پایدار در کشور ما دو حوزۀ کودکان و سالمندان نادیده گرفته شده اند درحالی که این دو حوزه کارگزاران توسعه پایدار هستند که باید از طرفیت آنها در توسعه پایدار استفاده کرد.

محمد عیدی ادامه داد: در یونان باستان توسعه دارای دوبال تخیل و تعقل است و این اعتقاد وجود دارد که تفکر ناب باید این دوبال را داشته باشد. ما نیز برای ساختن شهری زیبا با شاخص های توسعه پایدار به تخیل پایدار نیاز داریم و دنیای کودکان نیز دنیای تخیل است.

وی تصریح کرد: شهرداری اصفهان برای ایجاد شهر فرهنگی به سه مورد زیست پذیری، انسان محوری و معناگرایی تاکید دارد لذا برای رسیدن به این سه شاخص باید مشارکت جویی را به حد اعلا برسانیم که مشارکت جویی غیر از مشارکت پذیری است و در حوزه های رسمی و غیررسمی در شهرداری تعریف می شود.

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان افزود: در تعریف مشارکت جویی چند راه وجود دارد، یکی اینکه یا به آموزش و پرورش بگوییم که شهر یک مدرسه بزرگ است و برای اینکه آموزه های شما فاقد کارکرد نشود باید این مدرسه را هم درنظر بگیرید که البته آموزش و پرورش استان اصفهان این موضوع را با آغوش بازپذیرفت؛ دوم اینکه شهروندان باید از کودکی بیاموزند که جسارت داشته باشند لذا باید خلاقیت فرهنگی را به عنوان فرآیندی اجتماعی نگاه کنیم و بدانیم که شهر خلاق فرد خلاق به بار می آورد و نمی تواند امری منقطع باشد، سوم اینکه ما باید به حقوق شهروندی احترام بگذاریم اما در این میان فرهنگ شهروندی باید فرآیندی دموکراتیزه پیش بگیرد و چهارم اینکه برنامه ها باید به استقبال مخاطبان بروند یعنی هرجا مخاطبی باشدباید برای آموزش به سمت او برویم.

 

رویکرد آموزش لذت بخش

وی گفت: سال گذشته موضوع کلاس شهر با رویکرد آموزش لذت بخش انجام شد که امیدواریم این رویکرد بتواند حال شهر را خوب کند. اگر ما به صورت مجزا عمل کنیم یک سمفونی ناهمگون است و بنابراین در این بین همکاری آموزش و پرورش و مدیریت شهری به صورت جدی انجام گرفته است.

عیدی خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم بهزیستی فرهنگی و نشاط فرهنگی را محقق کنیم، بهزیستی فرهنگی یعنی توافق بر اهداف و به این منظور باید دست در دست یکدیگر داده و سمفونی واحدی را در اصفهان اجرا کنیم و نشاط فرهنگی نیز به این معنا است که ما بتوانیم از این توافق جامعه ای داشته باشیم که فرهنگ را بازتولید کند و مصرف کنندۀ فرهنگ نباشد و امیدواریم جامعه ای مولد بار بیاوریم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0