اصفهان، خیابان 22 بهمن، مجتمع اداری امیر کبیر، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان

 تلفن : 32658577-031 و 031-32658559 فاكس: 031-32658569

 سامانه پیام کوتاه : 30004845

 ایمیل : info@esfahanfarhang.ir

كدپستي: 8158714131


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0