پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان در نظر دارد اداره و ارائه خدمات سالن مطالعه اندیشه دهنو، فرهنگسرای امیرالمومنین(ع)، فرهنگسرای اندیشه و فرهنگسرای عرفان را طبق قوانین، مقررات و ضوابط موضوعه به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به تشخیص سازمان واگذار نماید.

سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از موارد به شرح و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمايد:
معاونت فرهنگی و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با برگزاری بیش از 130 عنوان برنامه به استقبال گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی می‌روند.

جشنواره “بادکنک طلایی” در زمستان ۹۹ فراخوان خود را در ۷ بخش برگزار می کند.
فراخوان حمایت از آثار نمایشی ویژه فضاهای بیرونی توسط دفتر تخصصی هنرهای نمایشی وابسته به سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان منتشر شد.

سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از موارد به شرح و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمايد:

سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از موارد به شرح و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید:
سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظر دارد اجازه بهره برداری از موارد به شرح و شرایط ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمايد:

سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد نسبت به فروش یک باب واحد تجاری به شماره 254 واقع در طبقه اول مجتمع تجاری حکیم به متراژ 40/38 مترمربع را به شرح و شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط اعم از حقیقی و حقوقی اقدام نمايد.
سازمان فرهنگي اجتماعی و ورزشی شهرداري اصفهان در نظردارد اجازه بهره برداری از تعدادی تابلوی تبلیغاتی منصوبه بر روی عرشه پل های عابر پیاده واقع در سطح شهراصفهان( به تعداد و متراژ مشخص در اسناد مزایده) به مدت 3 سال شمسی به شرح و شرایط ذیل از طریق مزایده های عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نمايد.

5.7.3.0
گروه دورانV5.7.3.0