پنجشنبه - ۶ تیر ۱۳۹۸
ضرورت افزایش آگاهی درباره کودکان کار

معاون اجتماعي و مشاركت هاي مردمي سازمان فرهنگی، اجتماعی  ورزشی شهرداری اصفهان گفت: یکی از مسایلی که در شهرداری اصفهان مورد توجه قرار گرفته مسئله پیشگیری از کار کودکان، کودک آزاری و تعرض به آنها است.

بیشتر بخوانید..  
هنرسرای خورشید میزبان پیانو نوازی"شب فرهاد"
گروه موسیقی مادرد روز چهارشنبه ششم تیرماه در ویژه برنامه "شب فرهاد" به اجرای برنامه می پردازد.
بیشتر بخوانید..